Relaties

Een relatie heb je samen

Dat klinkt misschien als een open deur .. en een vanzelfsprekendheid … maar, als je een poosje met elkaar in een relatie bent, wil dat nog wel eens een issue worden. Je bent zo druk met het invulling geven aan allerlei functionaliteiten als gezin, ouderrol, carrière en persoonlijke groei … dat je helemaal vergeet aandacht te besteden aan jullie samen. Wie jullie als stel zijn. Wat jullie tot levenspartners maakt. Wat maakte dat jullie elkaar zo leuk vonden en jullie je tot elkaar aangetrokken voelden. Wat jullie verbinding tot stand heeft gebracht. En wat de verbinding nog steeds aantrekkelijk maakt.

Naarmate de jaren verstrijken, kunnen er problemen ontstaan in de communicatie, te hoge verwachtingen, oude gewoontes of vaste patronen die moeilijk te doorbreken zijn. Daar wil ik graag met jullie aan werken.

In gelijkwaardigheid omgaan met elkaar

Wat je eerst helder zult moeten hebben is:
– Wat vind ik belangrijk en hoe ziet dat er voor mij uit … maar ook
– Wat vind mijn partner belangrijk en hoe wil die dat dat er uit ziet?
– Weten we dat van elkaar en herkennen we dat bij elkaar?
– Kunnen we elkaar daarin goed verstaan en begrijpen?
– Spreken we wel dezelfde taal? Als volwassenen?
– Hebben we daar met elkaar over gesproken en besluiten in genomen?
– Wat zijn onze gezamenlijke doelen? Hebben we die wel?
– Waar wil ik nog voor gaan en wat wil de ander?
– Welke rol en betekenis speelt het samen hierin?  Nemen we daar de tijd en ruimte voor?

– En als we dan onmin hebben … houden we ons dan wel aan de regels van het bekvechten?

Daar komen weer een aantal nuttige vragen uit voort:
– Als ik die ander was, hoe zou ik het dan ervaren zo behandeld te worden als ik hem/haar behandel?
– Hoe kan ik wat ons overkomt gebruiken voor mijn persoonlijke groei?
– Heb ik wel goed geluisterd en begrepen wat de ander bedoelt?
– Geef ik mijn grenzen aan en wat zijn de grenzen van die ander? Kunnen wij elkaars grenzen respecteren en elkaar daarin evengoed waarderen?

Mijn werk als relatietherapeut

Ik werk als relatietherapeut vanuit verschillende methodieken. Mijn voorkeur gaat uit naar de EFT-methode, de Emotional Focus Therapie for couples. Dat is een methodiek die het meest bij mij en mijn manier van werken past, gericht op het inzicht krijgen in de eigen emoties en hoe die emoties de basis zijn voor de behoeftes die ieder voor zich heeft, welke de basis vormen van de verwachtingen naar elkaar. Er wordt uiterst respectvol naar beider persoonlijke ontwikkeling en behoeften gekeken en als begeleider mag ik naast het paar oplopen in hun zoek- en vindtocht naar hoe ze elkaar beter kunnen begrijpen, verstaan en weer vinden in verbinding.
Daarnaast heb ik vanuit Relatiebalans gewerkt met de OMARMEN-methode. Een effectieve en pragmatische methode waar binnen 7 sessies gewerkt wordt aan verschillende aspecten binnen de relatie.

De OMARMEN-methode staat voor:
1. Onderkennen – Zie de feitelijke situatie eerlijk onder ogen. Benoem en accepteer de problemen.
2. Motivatie – Raak optimaal gemotiveerd te vechten voor je relatie door verbinding met het doel. Kies voor relatiegeluk.
3. Aanpassen – Pas je relatie aan aan de veranderde omstandigheden (persoonlijk, werk, financieel, gezin enz.)
4. reflectie – Kijk kritisch naar jezelf. En werk aan jezelf.
5. Memorisatie – Keer terug naar het verleden en herontdek uw persoonlijke relatiewaarden.
6. Evaluatie – Sta stil bij wat jullie beiden bereikt hebben tijdens de sessies. Geniet ervan en kies bewust voor dit nieuwe leven.
7. Nu en later – Maak uw relatie sterk zodat gebeur-
tenissen in de toekomst minder vat hebben op uw relatie. Zorg dat u het goede resultaat vasthoudt.

Een relatie heb je samen, daar ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor. Het repareren van een relatie houdt veel meer in dan het repareren van je partner. Het gaat er niet om dat je triomfeert over je partner; het gaat erom dat jullie relatie wint. Dat jullie samen gelukkiger zijn. Wij helpen u die liefde terug te vinden, het vertrouwen te herstellen en de band te verstevigen.

http://www.coachingenrelatietherapieutrecht.nl/

In een eerste intake merk ik al gauw of beiden gemotiveerd zijn om aan de relatie te werken. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Samen kunnen we onderzoeken of er een basis is voor een nieuwe fase. Ik hoop jullie daarbij te helpen door goed naar je te luisteren en je zelf tot inzicht laten komen. Niet de ander moet veranderen. Je kunt alleen maar je eigen gedrag veranderen. De ander zal het zelf moeten doen. Als dat inzicht er is, kunnen er mooie dingen gebeuren en een nieuw fase in de relatie breekt aan. Het belangrijkst is dat de relatie van ‘een ik en een jij’ een wij wordt! Dan kun pas kun je spreken van een relatie.

Stichting EFT Nederland