EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) is een therapeutische methodiek, die op dit moment, bij de behandeling van o.a. PTSS (posttraumatische stressstoornis), één van de meest effectieve behandelmethodes is.

Patiënten die een ingrijpende nare ervaring hebben gehad en hierna met klachten te maken hebben zoals angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, PTSS, chronische pijn, negatief zelfbeeld, neurotische stoornissen, slaapstoornissen, kunnen zeer effectief met deze relatief nieuwe methodiek behandeld worden zowel volwassenen als kinderen.

Het heeft ook goed resultaat bij andere beschadigende ervaringen, die in het heden nog steeds invloed hebben zoals emotionele verwaarlozing, verlieservaringen, pesten en misbruik in de jeugd.

Bij EMDR wordt de cliënt gevraagd op 2 verschillende dingen te concentreren, de nare herinnering (als beeld, gevoel of sensatie)  én de stimulans die de therapeut aanbiedt: de afwisselende beweging van de handen, klikjes in de oren of tikken op de knieën. Door deze focus worden losmaak- en verwerkingsprocessen in de hersenen in werking gezet.

Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed (je systeem is flink aan het verwerken). Dit duurt in de regel niet langer dan 3 dagen. De cliënt houdt een dagboek bij van wat er naar boven komt wat de ingang vormt voor de volgende sessie. Sommige cliënten hebben genoeg aan één behandeling EMDR, anderen hebben meer sessies nodig.

EMDR is geen op zich staande behandelwijze, kan effectief ingezet worden binnen het counseling- en therapieproces.