Burn-out

Stress en Burn-out … Werkgevers … opgelet!

Burn-out en stress klachten horen we tegenwoordig in de media al bij 20-ers! Dat is schrijnend, want op die leeftijd zouden we vol in onze energie en reserves moeten zitten. Het zijn dé jaren dat we alles aan zouden moeten kunnen … en eindeloos door zouden moeten kunnen gaan op alle fronten. Blijkbaar werkt het toch anders … en wordt ’t zelfs almaar erger.

Als werkgever wil je deze situaties vóór zijn.

De kosten van ziekteverzuim en re-integratie bij burn-out kunnen ongemerkt extreem hoog worden. De werknemer gaat mogelijk langere tijd de ziektewet in, moet begeleid worden vanuit de Arbo-arts, krijgt als het even kan begeleiding van een coach, moet in het werk vervangen worden en de collega’s moeten mogelijk extra werk overnemen en de vervanger inwerken en begeleiden.  Het intensieve proces geeft extra stress en belasting voor alle betrokken partijen.

Dat is te voorkomen door te weten wat de signalen zijn van stress- en burn-out, tijdig zelf te interveniëren richting het team of de werknemer zelf, of iemand in de hand te nemen die daarin is gespecialiseerd. Je wilt als werkgever dat én je werknemer productief blijft én dat het team in zijn geheel goed blijft functioneren.

Stress en burn-out

Stress … en vooral langdurig voortdurende stress, maakt dat we roofbouw plegen op ons hele fysieke en energie systeem, wat in steeds grotere getalen uitmondt in een burn-out. En dat is niet zomaar zonder risico. Het geheel systeem van herstelvermogen, vitaliteit, belastbaarheid en prestatievermogen ligt min of meer stil. Dat kan desastreuze gevolgen hebben.
Het heeft invloed op ons algehele lichamelijke, emotionele en mentale functioneren. Langdurige stress maakt dat de regiekamer van onze hersenen uit balans raakt, wat het functioneren van ons hormoonstelsel, onze organen, ons zenuwstelsel, onze spieren en daarmee ons emotionele en fysieke functioneren beïnvloedt.

Dit klinkt heel dreigend … en eerlijk gezegd is het dat ook. Je weerstand eindeloos uitputten, tot er niets meer is … is gevaarlijk. Als we te lang functioneren op onze mentale vermogens of anders gezegd  op basis van allerlei overtuigingen dat we het pas goed doen als … we het de baas, de buren, onze ouders, onze kinderen, onze zelf opgelegde eisen  … een ander naar de zin maken … dan luisteren we steeds minder en minder naar onze eigen lichamelijke signalen en worden langzaamaan verslaafd aan de adrenalinestand. We kunnen niet meer ontspannen. Ontspanning is voor ons totale functioneren mogelijk nog belangrijker dan inspanning. Zonder ontspanning kunnen we niet meer naar behoren functioneren, kunnen we niet meer herstellen.
Dat geeft zelfs aanleiding tot het ontwikkelen van allerlei ernstige ziekten.

Begeleiding met Core-Coaching

Core-Coaching werkt bij de begeleiding van stress- en burn-outklachten o.a. met de CSR-methodiek. Uitgangspunt daarbij is dat eerst aandacht besteed wordt aan het in balans brengen van het vermogen te kunnen ontspannen, aan het herstelvermogen en de vitaliteit. Eerst moet je weer leren de spanning te kunnen loslaten, voordat je gaat werken aan het zelfmanagement, de belastbaarheid en het prestatievermogen. Ik help mensen beter met stress om te gaan en blijvend meer levensgeluk te ervaren.

Deze begeleiding kan plaatsvinden op doorverwijzing van de werkgever, de Arbo-arts of je neemt zelf contact met me op!

Hoe werkt het?

Na een inventarisatie van alle aspecten  van de burn-out wordt eerst gewerkt aan de wederopbouw van het herstelvermogen en de vitaliteit. Zeker in het begin gaat dat in hele kleine stapjes van nauwkeurig opgebouwde inspanning en ontspanning. De ontspanning moet weer heel langzaamaan in een natuurlijk ritme komen. Je moet weer ’n regelmatig slaapritme krijgen, en niet meer doodmoe ’s ochtends wakker worden. Je moet weer langzaam het gevoel krijgen greep te hebben op je emoties, je aandacht bij je handelen te hebben, je langer dan 10 minuten kunnen concentreren op je acties, weer betrokken kunnen zijn op je leven en de mensen om je heen. Geleidelijk wordt het inzicht in het eigen handelen en het zelfmanagement erbij ingeschakeld, zodra de energie dat toelaat. Dan worden stap voor stap de achtergronden van de belastbaarheid en het prestatievermogen onderzocht en antwoorden gezocht bij de volgende vragen:

  • Hoe kan het dat het zover is gekomen?
  • Waar werk ik mezelf in tegen?
  • Wat maakt nou, of heeft gemaakt dat ik zover ben gekomen?
  • Ben ik met mezelf, mijn leven en omgeving in balans?
  • Hoe ga ik hiermee om richting mijn werkgever en mijn collega’s?
  • Hoe en wanneer kan ik re-integreren?

Vervolgens worden nieuwe inzichten en handelswijzen geïntegreerd in het handelen van de cliënt.

Vooral onder de groep 40+-ers is stress of een (dreigende) burn-out een veel voorkomend fenomeen.