40+

40+

40+ … dat staat er nogal uitdagend. Maar het is toch zo dat op enig moment rond de 40 je gedachten begint te krijgen waar je  behoorlijk onrustig van kunt worden? Wat voorheen bijna als vanzelf ging, blijkt almaar stroever te gaan, vragen en twijfels op te roepen en verwarring te geven.
Het speelt zowel bij vrouwen als bij mannen.
Deze onrustige gedachten monden vaak uit in ergernissen, vermoeidheid, twijfels, onzekerheden en angsten … je gaat denken dat je zelf niet voldoet en mogelijk dat je relatie aan alle kanten rammelt.

Ook al klinkt het gek … het is het meest normale proces dat in deze levensfase in je psychische groei plaatsvindt.

Is dit herkenbaar?

Het lijkt alsof er scheurtjes ontstaan in de vanzelfsprekendheden zoals die er eigenlijk altijd zijn geweest.
Je begint  moeite te krijgen om elke dag alle ballen in de lucht te houden.
Je hebt het gevoel almaar vermoeider te worden … en je hebt geen uitzicht op enige verandering.
Je krijgt misschien zelfs het gevoel een burn-out te hebben, je slaapt slecht, je hebt last van een kort lontje en je begint zelfs te twijfelen of je wel met de juiste partner het leven deelt.?

40+ thema’s:

Rond de 40 komen vaak vragen op als:

  • Waar ben ik allemaal mee bezig?  Is het allemaal wel nodig wat ik doe?
  • Hoe hou ik ’t allemaal vol?
  • Is dit nou wat ik wilde?  Wat doe ik met alle ontwikkelde gewenning en patronen?
  • Wie ben ik nou eigenlijk echt?  Ben ik blij met wie ik ben?
  • Of ben ik enkel een compilatie van alle patronen van mijn ouders?
  • En vind ik dit nou leuk wat ik allemaal doe?  Waar vind ik mijn passie in dit alles?
  • Waar doe ik het allemaal voor?  Doe ik de dingen die bij mij passen?

Indringende vragen … die je hele leven op zijn kop kunnen zetten.
Het zijn vragen die zich ultiem richten op je essentie … op wie en wat je bent.

Hoe zit je jezelf in de weg?

Heb je dan door wat je de hele dag tegen jezelf loopt te zeggen?
Welke gedachten er zo op een dag allemaal door je hoofd gaan, welke vragen de revue passeren? En wat de gevolgen van die gedachten zijn?
Bruce Lipton zegt in zijn boek ‘De biologie van de overtuiging’… als je de hele dag negatieve gedachten over jezelf en je leven door je hoofd laat gaan, krijgen je cellen daardoor ook een negatieve structuur, waardoor je het risico loopt ziek te worden … en dat is zonde … dat kun je voorkomen!

Het opschonen van het stoepje van je ziel …

Ik noem het altijd het moment waarop je ziel aan je deur komt kloppen met de vraag ….

‘gaan we nu eindelijk ons eigen leven leiden … het leven dat je bedoelde te gaan hebben, vanuit de essentie die je bent?’

Dan breekt het moment aan om op zoek te gaan naar wie je werkelijk bent en van daaruit je eigen pad te gaan lopen, het stoepje van je ziel op te schonen en te merken dat je vanuit het niks … hartstikke blij kunt zijn met wie je bent en het leven dat je hebt. Dat je het gevoel hebt te zijn wie je bedoeld bent te zijn!

Dat wil helemaal niet zeggen dat je alles overboord moet gooien, of met alles moet stoppen waar je mee bezig bent … integendeel. Het zegt ook niets over hoe het leven op dit moment voor je is, dat het leuk is of dat je het leuk moet vinden … en dat je er makkelijk grip op krijgt. Dat is een ander verhaal … maar je kunt er wel iets aan doen!

Begeleiding met Core-Coaching

In de begeleiding met Core-Coaching werk je stap voor stap alle onderdelen van je leven door en komt uiteindelijk tot besluiten over wie je echt wilt zijn en waar je met heel je hart achter kunt staan.
Je krijgt zicht op wie je werkelijk bent … en hoe alle dingen voor jou in elkaar zitten en met elkaar verbonden zijn.
En waar je zelf verandering in wilt aanbrengen, en welke mogelijkheden je daartoe ter beschikking hebt.

Dat gaat niet ineens, dat vraagt tijd. … je hebt het jezelf al langere tijd aangeleerd, dat geheugen en de herinnering zit in je cellen vergrendeld en mag loskomen en transformeren …
Het vraagt onderzoek, geduld … en coulance … met jezelf.
Het vraagt ook toewijding, aandacht, diepgang, doorzettingsvermogen en focus om vanuit je onbewuste in volle bewustzijn je nieuwe overtuigingen te ankeren en toe te eigenen.
Met gedegen begeleiding kom je tot een fantastisch resultaat!